Sinds 7 maart 2017 een vaste bijdrage aan opiniekrant ARGUS