Mens In De Kosmos

ARGUS-11

Sinds 7 maart 2017 verschijnt de strip
‘Mens In De Kosmos’
als vaste rubriek in opiniekrant ARGUS

24 juli 2017

Kunststripbeurs 2016

KUNSTSTRIPBEURS-2016

Zaterdag 19 maart 2016 10 – 17 uur
Nicolaïkerk Utrecht

22 januari 2016

Cartoonbundel # 3

DERDE CARTOONBUNDEL BEELD

Voltooide pagina’s : 27

Ysbreeker-boekje

AAN-TAFEL

Tweede druk in voorbereiding

18 januari 2016